Přeskočit navigaci.

Kázání z 29.1 - Pavel Klimeš

A zde je pokřtěn i Ježíš, syn Boha živého. Ne proto, že i on byl plný hříchu, ale tímto způsobem je paradoxně namočen do našeho hříchu. Ztotožňuje se s lidským údělem a nese ho spolu s námi. Jordán je vskutku jiná řeka. Ne, taková řeke neteče kdesi v Sýrii či kdekoliv jinde.

Uzdravený Naamán vystupuje jako jiný člověk. Byl-li dříve namyšlený a zpupný, přichází nyní prorokovi Elíšovi poděkovat. Ale není to poděkování jenom za to, že mu bylo pomoženo. Naamán si odnáší mnohem víc.

Vánoční dopis 2011

Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)
(Izaiáš 7,14)

        Takto prorokoval prorok Izaiáš už v 8.století před Kristem. A tak věřil Boží lid, že se stane. Očekával narození takového dítěte.
       Uplynulo mnoho času a mnoho dětí se narodilo od té doby. Jen v jednom dítěti se naplnilo jméno, kterým ho označil prorok Izaiáš. Immanuel – Bůh je s námi. Byl to Ježíš, syn Marie a Josefa, narozený v judském městě Betlémě.

Jiří Zejfart - Vernisáž

vernisaz_logo

br. Jiřího Zejfarta v ČCE v Karlových Varech 30.5.2010.

Jiří Zejfart -  farář, malíř, teolog.

Jan Blažek - Kosovo náboženský nebo etický problém

Přednáška  kaplana České armády br. Jana Blažka v ČCE v KV na téma Kosovo.

MP3 poslech

Kázání z 8.2. 2009

Základ našeho dnešního kázání jsou slova z evangelia Matoušova 20,1-16a 1 "Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici.  2 Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.

Kázání z 22.2. 2009

Kázání z 22.3. 2009

Kázání z 12.4. 2009

Základ našeho dnešního kázání jsou slova z Markova evangelia 16,1-8

SUSPIRIUM: Všemohoucí Bože, ty jsi učinil zázrak a vzkřísil našeho Pána Ježíše Krista a tak jsi daroval světu svou spásu. Prosíme tě: Dej, abychom dosáhli dokonalé svobody a pronikli tmou k věčnému životu. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne odvěků navěky.

Milé sestry, milí bratři !

Syndikovat obsah