Přeskočit navigaci.

Kázání 17.11.2013 - Jer 8:4-7 - P. Klimeš

Ke stažení: 

Kázání 13.10.2013 - Mar 2:23 - P. Klimeš

Ke stažení: 

Velikonoční dopis 2o14

Staršovstvo farního sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových
Varech přeje požehnané Velikonoce. Kristus vstal z mrtvých, radujte se!

Vánoční dopis 2o13

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. (Jr 33,14-15)

Kázání 1.9.2013

Lk 10,21,  káže br. Miroslav Kovář

Kázání 23.6.2013

Iz 43, 10-13,  káže Jaroslava Michnová

jarka-kazani

Kázání 30.6.2013

Jan 5, 1-18,  káže br. farář  Michael Otřísal

otrisal

festival

Kázání 16.6.2013

Konfirmace Ester Hihlíkové, vede br. farář  Pavel Klimeš

konfirmace

Syndikovat obsah