Přeskočit navigaci.

Vánoční dopis 2015

Požehnané Vánoce!

betlem-vandop2015

Aj, král tvůj přijde k tobě spravedlivý a spasení plný. (Zachariáš 9,9)

Anděl promluvil k Josefovi: Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. (Matouš 1,21)


        Vážené sestry a vážení bratři, čas utíká jako splašení koně a znovu přichází advent. Má to být období příprav na Vánoce, kdy se narodil náš Spasitel. Není to čas uklízení a smýčení, zběsilého nakupování a dohánění všeho, co jsme během roku nestihli. Měl by to být čas úklidu v sobě samém, ve svých vztazích a také by to měl být čas uklidnění a usebrání. Vyjadřuje to i čeština: jak slovo úklid, tak uklidnění, mají stejný slovní základ – klid. Advent by měl být o pokoji a volně vyústit v radost z narození dítěte v betlémských jeslích.

        V adventu očekáváme příchod Páně. Nejenom ten příchod v dítěti o tajemné vánoční noci, ale i ten druhý, zaslíbený příchod v moci a slávě, jak to dosvědčují Písma. Kdy to bude, to opravdu nevíme. První křesťané tuto událost očekávali v lidském horizontu času a byli zklamáni, když se nedočkali. Dneska spíš připouštíme, že přijde, ale na tento příchod naopak moc nečekáme. Možná jej ani nebereme dost vážně.

       I nad tím je třeba se zamyslet. Nikdo nezná ten čas, ale je třeba, abychom byli připraveni a abychom nezaspali. Proto bychom měli založit svůj život na poctivém čekání ve vší trpělivosti a lásce, ne v nicnedělání a v lenosti, ale v odpovědné službě tomu, který jej zaslíbil. A říká-li Pán Ježíš, že cokoli konáme pro jakéhokoli bezvýznamného, ale potřebného člověka, činíme vlastně pro Něj a Jemu, měli bychom i světu sloužit ve vší pokoře a radosti. Vždyť před Ježíšem není bezvýznamných lidí.

Během adventu se konají bohoslužby takto:

29.11.   9:15  1. adventní neděle s vysluhováním Večeře Páně
6.12.  9:15  2. adventní neděle
13.12.  9:15  3. adventní neděle
20.12.  9:15  4. adventní neděle s dětskou slavností
20.12.  14:30  Adventní a vánoční koncert paní Evy Henychové v naší modlitebně, na který jste  rovněž všichni srdečně zváni.
24.12.  15:00  Oslava narození Páně. Bohoslužba s Večeří Páně
25.12.  9:15  Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně
27.12  9:15  Bohoslužba
1.1.  15:00  Nový rok. Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně

Upozorňujeme, že na druhý svátek vánoční (na Štěpána) na poslední den v roce (Silvestr) bohoslužby nebudou.

        Upřímně se radujeme z toho, že do sboru přicházejí noví lidé a rádi se k nám vracejí. Přivádějí s sebou své děti, takže máme paralelně s bohoslužbami i nedělní školu pro děti, kde se jich schází pravidelně do deseti, pod vedením učitelek a učitelů nedělní školy.

Co můžeme očekávat v roce 2016?

         Věřím, že na té Boží rovině se nic zásadního nezmění: dál bude v pokoře a bázni před Bohem kázáno Slovo Boží a modlitby k němu budou stejně upřímné a hluboké. Pán se přiznává k těm, kdo ho milují a v pravdě vzývají.
        Na lidské rovině k několika změnám dojde.
Předně skončí volební období dosavadního staršovstva. Na sborovém shromáždění, které proběhne do poloviny března, se bude volit nové staršovstvo. Prosím, nebraňte se do staršovstva kandidovat, budete-li osloveni. Generační obměna je nutná a je dobře, když po nějakou dobu spolu pracují lidé různých generací. Leccos se od sebe mohou naučit a o lecčems se mohou ujistit, že by to tak nikdy nedělali. Je to váš sbor a váš duchovní domov. Myslete na to a modlete se za to.
        Generační obměna se týká i mne jako kazatele sboru. Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že v roce 2016 odejdu do důchodu. Proto staršovstvo připravuje volbu nového faráře.
Já se ještě neloučím, ale pomalu začnu balit. I já si musím zvykat, že už nebudu hrát v útoku, ale často budu sedávat na střídačce a někdy i „trénovat na farmě“. I to je logický důsledek moudrosti Toho, který panuje i nad naším časem.
        Prosím, abyste i nadále nezapomínali na svou štědrost i vůči hmotným potřebám sboru. Vytvářejí nezbytné zázemí pro to, aby společenství rostlo duchovně. Za všechny vaše příspěvky a dary upřímně děkujeme. Vždyť „ochotného dárce miluje Bůh.“ (2K 9,7)
Pavel Klimeš, kazatel


Některé užitečné údaje:

  • adresa sboru: FS ČCE, Zahradní 33, 360 01 K.Vary
  • č.účtu sboru: 0800029389/0800
  • kazatel: JUDr.Pavel Klimeš, bytem tamtéž
  • tel. 724 152 480
  • e-mail: PavelKlimes(zavináč)seznam.cz
  • administrátor: Mgr.Radek Matuška, FS Chodov
  • kurátor: MUDr.Lubomír Chyba