Přeskočit navigaci.

Velikonoční dopis 2016


velikonoce2016

Byl
 jsem
mrtev -
 a hle, živ jsem na věky věků.
Mám
klíče
 od
smrti
 i hrobu

Zjevení 1,18

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.     

2 K 5,19

    Právě Velikonoce jsou časem, kdy si připomínáme Boží lásku, která v Kristu Ježíši přijala tu největší oběť – oběť lásky.

    Symbolem Velikonoc bývá kříž; zvláštní znamení, které často vídáme na hřbitovech. Snad proto je vnímáme jako znamení smrti. Vraťme se, prosím, ale na první stránku tohoto dopisu a znovu se zadívejme na oba kříže.

    Ten první je prastarý a je kamenný. Takové kříže stojí leckde v krajině a nazývají se smírčími kříži. Na věky připomínají nějaké smíření mezi lidmi v místě, kde došlo k násilnému činu. Připomínají, že Bůh lidem uložil zvěstovat smíření.

    Ten druhý kříž je složen z pouhých písmen. Jsou to slova Pána Ježíše, živá slova toho, který toto usmíření přinesl svou vlastní obětí. Tu oběť přinesl za každého z nás. Pro lidskou zlobu umřel, ale pro Boží lásku, která je silnější než smrt, stále žije.
O tom jsou Velikonoce: o naději, o důvěřování, o víře a o lásce. Kristus vstal z mrtvých, halelujah!


Nově zvolené staršovstvo karlovarského sboru Českobratrské církve evangelické Vám všem přeje požehnané Velikonoce, nikdy nekončící naději a plnost Boží lásky, a zve Vás takto k bohoslužbám:

24.3.v 17.00 - pašije podle Lukáše (malý sál)
25.3.v 9.15 - Velký pátek s vysluhováním Večeře
Páně (bohoslužby budou ráno, je prvně svátek!)
27.3.v 9.15 - Hod Boží s vysluhováním Večeře Páně

Najdete nás ve sborovém domě v K.Varech, Zahradní 33 a těšíme se na Vás!


      Vážení přátelé, milé sestry a milí bratři,
v tomto předjarním období Vás chceme pozdravit povědět vám, co je nového ve sboru. Chceme Vás rovněž pozvat k účasti na našich aktivitách. Upřímně se radujeme z toho, že do sboru opět našlo cestu několik členů, kteří mezi nás po léta nechodili. Přicházejí ale i lidé noví, objevují se i mladé rodiny s dětmi, což je pro sbor, kde tato generace chyběla, velice osvěžující. V neděli při bohoslužbách do nedělní školy odchází k radosti všech stále více dětí.

     Bohoslužby se konají pravidelně v neděli v 9.15 spolu s nedělní školou; biblické hodiny máme dvě, jednu v úterý v 15.45 v penzionu pro seniory v Drahovicích, Východní 16, a druhou ve čtvrtek v 17.00 ve sborovém domě. Třetí čtvrtek v měsíci od 15.30 se scházívají naši členové v „kavárničce“, kde si připravujeme hodnotné programy.

      V květnu letošního roku vzpomeneme v našem sboru 65 let jeho trvání. Návštěvu sboru na neděli 8.5.2016 přislíbil bratr synodní senior Daniel Ženatý.

Staršovstvo také připravuje volbu nového faráře sboru, protože já dosáhnu věku, kdy bych musel žádat o opakovanou volbu, což není rozumné s ohledem na zdravotní stav mé manželky. Rozhodl jsem se proto odejít do důchodu a dění v Karlových Varech sledovat z povzdálí, a to z Českých Budějovic, kde máme bydlení i domovský sbor. Nicméně se těšíme, že vás budeme podle možností navštěvovat a udržovat s vámi i nadále úzké kontakty. Jsme vděčni sboru za léta tu strávená, což byla asi nejhezčí doba našich životů.

     Sbor však dál žije a bude žít. Jsme vděčni všem členům za pravidelné placení saláru i za další dary ve prospěch karlovarského sboru. I nadále je tak možno činit v kanceláři sboru před a po bohoslužbách, ale i platbami na účet sboru. Rádi Vám vystavíme i příslušné potvrzení pro daňové odpočty. V loňském roce se podařilo obnovit a modernizovat vodovodní rozvody v celém domě, ale čekají nás další opravy, např.nový nátěr střechy, aby majetek, který sbor spravuje, dobře sloužil i do budoucna.

Pavel Klimeš, kazatel