Přeskočit navigaci.

POZVÁNÍ výročí sboru - 65 let

vyroci65

Vážení přátelé,

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech byl založen dne 1.května 1951. Je to už 65 roků. Toto významné výročí si připomeneme na slavnostních bohoslužbách dne 8. května 2016 v 9:15 hodin v naší modlitebně v Karlových Varech, Zahradní 33, za účasti synodního seniora naší církve bratra Daniela Ženatého, který nám poslouží zvěstí Božího slova. Po bohoslužbách bude následovat rozhovor s bratrem synodním seniorem.

K tomuto setkání srdečně zveme všechny, kdo s námi chtějí sdílet potěšení, že naše církevní společenství z Boží milosti žije a dále radostně slouží.

Za staršovstvo sboru

Miroslav Kovář                                                                                                 Pavel Klimeš

kurátor                                                                                                                  kazatel