Přeskočit navigaci.

Vánoční list 2o18

Milí členové a přátelé

karlovarského sboru,

ve známé Husově písni zpíváme a vyznáváme: Jezu Kriste, štědrý kněže, s Otcem, s Duchem jeden Bože, štědrost tvá jest naše zboží z tvé milosti. Protože je náš Pán tak štědrý, můžeme se radovat ze štědrých Vánoc. Tato štědrost spočívá nejen v hmotných dárcích a dobrém jídle, ale především v setkání.

Štěpán Zavřel

Advent a Vánoce jsou časem, kdy máme možnost si být obzvláště blízko, udělat si na sebe čas, napsat dopis, popřát sousedům, navštívit příbuzné a známé. Vidíme to už v Bibli na návštěvě Marie u Alžběty, ale
vidíme to na rozestavěných Betlémech, jak všichni spěchají navštívit a pozdravit novorozené děťátko. Když se zamýšlíme nad tím, co Vánoce dělají Vánoce, tak to je právě tato hřejivost lidských vztahů, toto vzájemné sblížení, nad nímž se klene Boží láska a víra, že Hospodin ve svém Synu navštívil svůj lid. Advent a Vánoce
apelují na to lepší v nás, snaží se v nás rozdmýchávat dobré skutky a ohleduplnost vůči druhým. Nepřekvapí proto, když v tomto čase srdce překypuje vděčností a pěje: Ó Siónská dcerko, nermutiž se více, Pán tvůj setře tobě každou slzu z líce; těš se z svého Krále, zpívej k jeho chvále, jenž tvé ponížení v slávu věčnou změní. Vítej,
králi náš!(Bratr Jan Augusta). Proto se v Adventu a o Vánocích pořádají také hudební vystoupení. Na jedno z nich si dovolujeme upozornit a sice na:

02.12. – první neděle adventní

09.12. – druhá neděle adventní

16.12. – třetí neděle adventní: čtené bohoslužby

23. 12. – dětská besídka


24.12. – 15.00 štědrovečerní bohoslužby

25.12. – Hod Boží vánoční, bohoslužby s večeří Páně 

30. 12. – první neděle po Vánocích

06.01. – Slavnost Zjevení Páně, zakončení vánočního období


Milí členové a přátelé, před měsícem jsme do sborového dopisu přiložili sdělení týkající se Vašeho souhlasu s tím, abychom Vám nadále zasílali sborové dopisy, časopisy nebo jiné občasné zprávy. Tento souhlas vyžadují nové právní předpisy týkající se ochrany osobní údajů. S potěšením jsme získali odpovědi od většiny našich členů sboru, avšak od některých jsme tento souhlas neobdrželi, i když jsme zaslali i ofrankovanou obálku na tuto odpověď. Proto zasíláme tento dopis ještě jednou a prosíme Vás o Vaši odpověď.

V příloze Vám zasíláme poštovní poukázku, na kterou můžete poslat Váš salární poplatek. Pro Vás, kteří obdržíte vánoční dopis elektronicky, uvádíme číslo našeho účtu, které je – 8000 293 89/0800 a též Váš variabilní symbol. Budeme Vám vděčni za každý dar v jakékoli výši. Peněžní prostředky budou použity na provoz sboru. Děkujeme, že Vám záleží na naši společné věci. Jsme rádi, že tvoříme jednu rodinu víry. Myslete však i na konkrétní tváře lidí ve Vašem dosahu, kterým můžete udělat radost – třeba i maličkostí či vůbec zájmem o ně. Vždyť Vánoce jsou svátkem Božího zájmu o nás, každého z nás, a my takto obdarováni můžeme Boží lásku předávat. S bratrskými pozdravy

farář Martin T. Zikmund, kurátor Miroslav Kovář

Ke stažení: