Přeskočit navigaci.

Vánoční dopis 2015

Požehnané Vánoce!

betlem-vandop2015

Aj, král tvůj přijde k tobě spravedlivý a spasení plný. (Zachariáš 9,9)

Anděl promluvil k Josefovi: Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. (Matouš 1,21)


Bohoslužby o adventu

29.11.   9:15  Bohoslužba, 1. adventní neděle s vysluhováním Večeře Páně
6.12.  9:15  Bohoslužba, 2. adventní neděle
13.12.  9:15  Bohoslužba, 3. adventní neděle
20.12.  9:15  Bohoslužba, 4. adventní neděle s dětskou slavností
20.12.  14:30  Adventní a vánoční koncert paní Evy Henychové
24.12.  15:00  Oslava narození Páně. Bohoslužba s Večeří Páně
25.12.  9:15  Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně
27.12  9:15  Bohoslužba
1.1.  15:00  Nový rok. Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně 

Upozorňujeme, že na druhý svátek vánoční (na Štěpána) na poslední den v roce (Silvestr) bohoslužby nebudou.

Kázání 22.11.2015 - Jer 23:1-7 - P. Klimeš

Ke stažení: 

Kázání 18.10.2015 - Mich 7:1-7 - P. Klimeš

Ke stažení: 

Kázání 20.9.2015 - Lk 14:16-24 - J. Michnová

Ke stažení: 
Syndikovat obsah