Přeskočit navigaci.

Velikonoční dopis 2o15

veli-dopis2015


Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

Jan  3,16

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech Vám přeje požehnané Velikonoce, plné naděje ze vzkříšení Páně!
Boží láska je tak obrovská, že ji vůbec nedokážeme svými smysly postihnout. Bůh člověka miluje se vší bídou světa, kterou člověk nese na svých zádech, se vší zátěží vin a hříchů, s nimiž se plazí životem.
Dává člověku svého Syna, aby nezatížen lidskými břemeny všem lidem tu Otcovu lásku ukázal. Pán Ježíš chodí, dává a rozdává. Uzdravuje nemocné. Obrací smutek v radost a beznaděj v naději. S nezatížeností Božího Syna vstupuje do světa, rozvráceného zlobou a nenávistí. Podpírá unavené a padající. Bere na svá záda jejich břemena a v podobě kříže je vynáší na Golgatu, kde za nás všechny umírá. To Otec jej z lásky k nám a ke světu obětoval.
Ale smutek Velkého pátku střídá záhy radost nedělního rána. Pán Ježíš vstal z mrtvých! To Otec v Ježíši Kristu i nám dal svůj slib a závdavek, že ani my nezahyneme, ale budeme mít život věčný, pokud neztratíme víru.
Velikonoce svědčí každému z nás, kdo jsme uvěřili, o naději, že Ježíš je náš Pán. Je to radostná naděje života v Boží blízkosti, v jistotě, že nikdy nezůstaneme opuštěni a sami. Je to poselství milosti a lásky, které nám vzkříšený Kristus přináší.
Radostně je prožívejme.

Vážení přátelé, sestry a bratři,
zveme Vás do společenství sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech o Velikonocích 2015 takto:

29.3.v 9.15  Květná neděle bohoslužby
2.4.v 17.00  Zelený čtvrtek pašije podle Marka
3.4.v 17.30  Velký pátek bohoslužby s Večeří Páně
5.4.v 9.15  Boží hod bohoslužby s Večeří Páně


Prožijte spolu s námi smrt i vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista a buďte naplněni milostí a láskou našeho Pána. Všichni jste zváni a vítáni.
                                       

Milé sestry a milí bratři,


děkujeme Vám za to, že na svůj sbor nezapomínáte a myslíte na něj ve svých modlitbách i svými finančními dary. Naše církev nikdy nebude bohatá, neboť restituce se jí velmi málo týkají. Ale ani ta církev, která má restitucí více, není bohatá penězi, leda rozsahem své služby ve prospěch těch, kdo pomoc potřebují.


Spolu s tímto dopisem dostáváte i leták Jeronýmovy jednoty (JJ) se žádostí o příspěvek. Sbírka JJ, vyhlašovaná vždy o Velikonocích, slouží tomu, aby naše kostely a sborové budovy tam, kde nelze peníze získat jinak, nechátraly. Také v našem sborovém domě se dokončují rozsáhlé opravy rozvodů teplé a studené vody. Díky dobrému hospodaření jsme zatím nemuseli o pomoc JJ žádat. Radujeme se, že ještě můžeme pomáhat jiným. Proto prosíme o Vaše dary na JJ.


Především však prosíme Pána za duchovní probuzení těch, kdo se zatím duchovního života ve sboru neúčastní, ať pro věk, nemoc nebo nezájem. 


Náš kazatel je vždy připraven Vás navštívit a hovořit s Vámi o Vašich starostech, radostech či pochybnostech. Prosím, zavolejte a domluvte se blíže.


Jsme si vědomi toho, že to, co dnes člověk nejvíc potřebuje a co mu v životě schází – to je blízkost druhého člověka. Tu Vám s otevřeným srdcem nabízíme.         

                                                                                                                            Staršovstvo sboru