Přeskočit navigaci.

Struktura Českobratrské církve evangelické

povšechný sbor – celá církev, která působí na území celé České republiky. V rámci tohoto území tvoří 13 seniorátních sborů (seniorátů), z nichž 12 je organizováno územně a 13.seniorát (ochranovský), je složen ze sborů Jednoty bratrské, jež se v něm shromáždily a připojily se k ČCE. V každém seniorátu je pak řada místních sborů.
Jedním z těchto sborů Českobratrské církve evangelické je i sbor v Karlových Varech, který náleží do Západočeského seniorátu se sídlem v Plzni.

V čele povšechného sboru (církve) je synodní rada, která sídlí v Praze. Je složena ze tří volených zástupců z řad duchovních: synodního seniora  a jeho dvou náměstků  a tří laických zástupců.  Jsou voleni synodem na dobu šesti let.

sbor_dum

Sbor v Karlových Varech sdružuje v současné době asi 640 členů z Karlových Varů a z okolí. V současné době ve sboru působí jako kazatel Martin T. Zikmund. Kurátorem sboru je  Miroslav Kovář

Staršovstvo  karlovarského sboru 2016 - 2022

Jeho členy jsou:

Miroslav Kovář, kurátor
Záviš Kulík, místokurátor
Lubomír Kovář st
Lubomír Kovář ml
Evženie Dudlová
Luboš Macek
Danuše Roháčková
Gertruda Laubová
Jan Nedvěd
Jan Klíma
Jakub Šípek
Petr Šťastný, náhradník
Lukáš Kolovrátek, náhradník
Mašatová Helena

Martin T. Zikmund, farář