Přeskočit navigaci.

Velikonoční dopis 2020

karlovarským a chodovským evangelickým křesťanům

„Stále upírám své oči k Hospodinu…“
Oculi mei semper ad Dominum (Žalm 25, 15a)

Milí přátelé, bratři a sestry, ve 3. neděli postní zvané „Oculi“ vás zdravíme apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Asi mnozí z nás jste už dříve přemýšleli nad tím, jak se celá naše globální civilizace někam valí a nikdo neví kam.  Rychlost, s jakou se dějí změny, odrážejí třeba komunikační technologie, anebo nesmírný pokrok medicíny. Přesto jsme dnes svědky pandemie, s níž ani nejstarší lidé nemají ve svém životě zkušenosti. Jako by se v desítkách zemí různých kontinentů zastavil život.

Přijměme toto zastavení z té lepší stránky jako příležitost se soustředit na podstatné, na to, na čem opravdu záleží, na to,
co s sebou přináší právě postní období.  Rozjímejme nad Kristovou cestou k Jeruzalému, nad Boží láskou k nám, nad jeho ochotou se obětovat, nad jeho výzvou k následování, nad září Kristova vítězství, která tvoří horizont, k němuž směřujeme.  I když nás obklopuje mnohé, co vzbuzuje úzkost, učme se právě proto spolu s králem Davidem stále upírat svého oči k Hospodinu.   

Vedle velkých starostí, které tato nemocnost přináší, vidíme ovšem také ohromné nasazení lékařů, zdravotních sester, hygieniků, úřadů, profesionálů i dobrovolníků na celém světě.  Záleží právě na úhlu pohledu, s jakým se díváme.  Mysleme ve svých modlitbách na nemocné, jakož i na ty, kdo druhým pomáhají.
Prosme o sílu jít dál, o pokoj, který převyšuje veškerý rozum, o naději. O to, abychom se v církvi i ve společnosti mohli z této situace poučit - a lépe pochopit, oč stojí za to usilovat, a zač být každodenně vděční.
Stávající situace nám umožňuje, abychom udělali něco, co nás třeba v minulosti ani nenapadlo, že bychom si všichni, kdo sdílíme tutéž domácnost, sedli k jednomu stolu a společně přečetli evangelium, třeba právě to, který jsme měli dnes číst ve shromáždění: Marek 14, 26-52. Vedle modlitby Páně lze použít i ekumenickou modlitbu pro tento čas:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v okamžiku posledního soudu, ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Mgr. Vladimír Melichar, předseda místní KDU ČSL, připravuje v souvislosti s možným rozšířením nemocnosti v koordinaci s příslušnými institucemi databázi potenciálně potřebných na Karlovarsku (např. starších lidí, kteří by potřebovali donést nákup za dveře) i dobrovolníků, kteří by byli ochotni jim nákup či léky donést či dovézt, to vše samozřejmě – bezkontaktně - v rámci zpřísněných hygienických předpisů.  Dává k dispozici své telefonní číslo pro případ, že by to bylo aktuální: 606 405 384.

Milí přátelé, bratři a sestry, bohoslužby se nyní několik týdnů konat nebudou, přesto vznikají  různé iniciativy na online přenosy a audio přenosy. Ze synodní rady jsme dostali tento přehled:  http://bit.ly/e-bohosluzby

Počínaje příští nedělí 22. 3.  se už pokusíme buď o audio přenos kázání, nebo alespoň o umístění textu kázání na našich webových stránkách: http://karlovy-vary.evangnet.cz či facebookovém profilu chodovského sboru.
„Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená“ (Žalm 46, 2)

Martin T. Zikmund
Evangelický farář v Karlových Varech a administrátor v Chodově
karlovy-vary@evangnet.cz, tel. 736 500 708
karlovarský kurátor Miroslav Kovář, chodovský kurátor Jan Nedvěd