Přeskočit navigaci.

Poselství 22.3.

„Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: ´Hledejte mou tvář.´  Hospodine, tvář tvou hledám.“ Žalm 27, 8
„I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“
Jan 16, 22

Milí bratři a sestry v karlovarském a chodovském sboru,
Zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista.
Dnes – 22. března - je neděle „radosti“ (Laetare) – uprostřed postního období (4. neděle postní). Uvozuje ji vstupní slovo z poutního žalmu 122: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu“.
Je to zvláštní neděle. Kdo si pamatuje, že by nemohl jít do kostela, když je ještě poměrně zdráv? A přesto je nám tento čas dán jako zcela nečekané zastavení.  Nemůžeme do kostela, ale můžeme a máme snad o to víc než dosud hledat Pánovu tvář.  Jeho přítomnost, působení a zaslíbení. Jeho samého. Uprostřed naší křehkosti, nejistoty a zakalených výhledů je to osvobozující výzva.

Dovolte mi ještě dnes Vás oslovit tímto situačním poselstvím.
Je to čas zvláštní zkoušky, která přišla na lidstvo jako celek. Ačkoli nejrůznějších katastrofických scénářů existovalo hodně, nikdo nepředpokládal, že nějaký virus by mohl takovým způsobem zastavit lidstvo. Nikdo před ním není dost chráněn. Tu je důležité, že se mezi lidmi i národy projevuje solidarita. Neboť i v tváři mého bratra (třebaže zahalené rouškou) smíme spatřovat tvář Kristovu.

Nemůžeme spolu být fyzicky jako společenství. Mysleme na sebe a na lidi kolem nás o to víc duchovně. S Miriam jsme se začali každý den v devět hodin večer modlit a zveme k tomu i Vás. Stačí krátká modlitba, modlitba Páně, některý žalm, myšlenka na trpící a na ty, kdo jim pomáhají, zejména zdravotníky, a to jak u nás, tak v nejvíce postižených zemích, jako je v současnosti Itálie.  Někteří z vás se již připojili, i děti rozumí takovým modlitbám.  Důležité je, že se v pravidelnou denní dobu můžeme všichni sjednotit. Řád a rituál nám v tom může pomoci. Každý den v 21. hodinu. Kdo nemůže v tuto dobu, lze samozřejmě i jindy.

Rád bych Vás tímto pozval i k další naší iniciativě. Od zítřka zbývá do Velikonoční neděle 21 dní.  Můžeme se propojit i tím, že počínaje pondělím 23. března každý den přečteme postupně jednu kapitolu z Janova evangelia. Na Velikonoce bychom měli všichni přečtené Janovo evangelium.  Číst bychom mohli buď sami nebo se členem domácnosti, který je ochoten se připojit. Po přečtení doporučuji se na chvíli ztišit a přemýšlet, co nám Pán chce tímto slovem říct.  Stačí jedna myšlenka. Když něčemu nerozumíte, zapište si to, vrátíme se k tomu, dá-li Pán Bůh, společně. Také mi můžete kdykoli volat. A to nejen v této souvislosti, ale i třeba s prosbou o modlitbu. Měli bychom vědět, kdo je v tísni, a podpořit ho tak, jak to jde.  
Je právě důležité tento čas využít i z hlediska víry, rozkřesávat naši důvěru v Hospodina, a stmelovat naše společenství navzdory stávajícím omezením. Hledat Pánovu tvář, to znamená hledat také hlubší propojení s těmi, kdo jsou nám svěřeni.

Pán Ježíš ví, že i my jako jeho učedníci máme své zármutky. I my, kteří věříme, občas pochybujeme. I nám schází jasnější evidence Boží péče a Božích skutků.  Ano, děkujeme a stále znovu se učíme děkovat za vše, co nám slouží k životu, počínaje jídlem, teplem a všelijakým zaopatřením. Ale jestli Ježíš z Nazareta je ta klíčová osobnost lidských dějin, jeho kříž a vzkříšení rozhodující událostí lidských dějin, jeho zaslíbení základní nadějí lidských dějin, na to nemáme žádné důkazy. Nevíme, ale věříme. Učíme se věřit, spoléhat, lpět na evangeliu celým svým bytím.

Naše radost je založena na tom, že nejen my jsme pozváni hledat Boží tvář, ale že Boží tvář jednou spatří nás – a to bude naplnění, k němuž se blížíme. Jestliže na nás s láskou pohlédne On, Ježíš z Nazareta, není nic, co by mohlo zabránit naší radosti. A my věříme, učíme se věřit a lpět celým svým bytím, že ON už NYNÍ se nás ujímá jako DOBRÝ PASTÝŘ, že my jsme jeho a že mnozí jsou jeho, že nás z jeho ruky nic nevytrhne, že Jeho slova jsou o pokoji, nikoli o trápení, že jeho vůle je život, nikoli smrt, a že v Něm je cesta, pravda a život, že v jeho lásce tkví tajemství lidských dějin.  Není nic většího než evangelium.

Non potest non laetari qui sperat in Dominum

Nemůže se neradovat ten, kdo doufá v Hospodina

Pane Ježíši, dobrý pastýři, slunce národů, Spasiteli světa, zůstaň s námi, když nás svírá tíseň, projasni naše dny, dej sílu těm, kdo ji obzvlášť potřebují, pomoz nám. Pane, smiluj se!  
Pokoj Boží, který převyšuje každé lidské pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu.  

Martin T. Zikmund
tel 736 500 708

ČT2 má nyní každou neděli vysílat
 bohoslužby

Zde seznam online bohoslužeb ČCE
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6613-On-line-vysilani-bohosluzeb-Ceskobra...

Pravidelné denní úvahy kazatelů Českobratrské církve evangelické lze sledovat zde:
https://soundcloud.com/user-41012488

Ke stažení: