Přeskočit navigaci.

Sborové dopisy

Vánoční dopis 2019

Advent jako liturgické období má být nejen přípravou na Vánoce, ale i nejhlubší zásobárnou naší naděje

Detail z obrazu Matěje Zikmunda Vlákna podzimních přesvědčení

Detail z obrazu Matěje Zikmunda Vlákna podzimních přesvědčení

Křesťané mají oproti nevěřícím jednu velkou výhodu či výsadu. Ví totiž z Písma, že tento svět sice jednou pomine, ale přitom tím nenastane definitivní konec. Příchod Božího království ve své plnosti bude novým začátkem. Ti, kdo věří v Kristova zaslíbení, se nemusejí upínat jen k vnitrosvětským nadějím, i když i to je důležité, abychom měli vize pro tento svět.

Ke stažení: 

Velikonoční list 2o19

„Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde.“
(Evangelium podle Marka)

Přejeme Vám i sobě, abychom o velikonočních svátcích (znovu) objevili toto své určení a poslání. Přijměte
proto naše pozvání k postním a velikonočním bohoslužbám:
  • Zelený čtvrtek 18. dubna v 17.00, četba pašijí (DS Drahovice)
  • Velký pátek 19. dubna v 9. 15  (Zahradní 33)
  • Velikonoční neděle 21. dubna v 9. 15 (Zahradní 33)
  • Velikonoční pondělí 22. dubna od 10.00 program pro děti (na evangelické faře a na zahradě v Chodově u Karlových Var)
Velikonocnidopis2019
Ke stažení: 

Vánoční list 2o18

Milí členové a přátelé

karlovarského sboru,

ve známé Husově písni zpíváme a vyznáváme: Jezu Kriste, štědrý kněže, s Otcem, s Duchem jeden Bože, štědrost tvá jest naše zboží z tvé milosti. Protože je náš Pán tak štědrý, můžeme se radovat ze štědrých Vánoc. Tato štědrost spočívá nejen v hmotných dárcích a dobrém jídle, ale především v setkání.

Štěpán Zavřel

Ke stažení: 

Velikonoční dopis 2o18

Milí bratři a sestry, přijměte proto pozvání k velikonočním bohoslužbám a setkáním:

Na Zelený čtvrtek 29. března v 17.00 se sejdeme v DS v Drahovicích k četbě pašijí.

Na Velký pátek 30. března v 9.15 se budou konat bohoslužby s vysluhováním sv. VP ve sborovém domě na Zahradní ul.

Na velikonoční neděli 1. dubna v 9.15 se shromáždíme ke službám Božím s vysluhováním sv. VP ve sborovém domě na Zahradní ul.

V případě žádosti o pastorační návštěvu, prosím, neváhejte se obracet na faráře sboru.

S přáním všeho dobrého od našeho vzkříšeného Pána a s pozdravem radosti a pokoje.

vel2018

Vánoční dopis 2o17

Milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím v adventní době L. P. 2017

Přijměte pozvání k následujícím svátečním bohoslužbám

17.12. – 3. adventní neděle, dětská slavnost v 9.15

24.12. – 4. adventní neděle a Štědrý den se sv. večeří Páně 14.00

25. 12. – Hod Boží vánoční se sv. večeří Páně v 9.15

31.12 – 1. neděle po Vánocích, Starý rok v 9.15

Ke stažení: 

Vánoční dopis 2016

          
vanocnidopis2016

A V TÉ KRAJINĚ BYLI PASTÝŘI POD ŠIRÝM NEBEM A V NOCI SE STŘÍDALI V HLÍDKÁCH U SVÉHO STÁDA. NÁHLE PŘI NICH STÁL ANDĚL PÁNĚ A SLÁVA PÁNĚ SE ROZZÁŘILA KOLEM NICH. (Lk 2,8-9)

 JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA; KDO MĚ NÁSLEDUJE, NEBUDE CHODIT VE TMĚ, ALE BUDE MÍT SVĚTLO ŽIVOTA.  (Jan 8,12)

POZVÁNÍ výročí sboru - 65 let

vyroci65

Vážení přátelé,

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech byl založen dne 1.května 1951. Je to už 65 roků. Toto významné výročí si připomeneme na slavnostních bohoslužbách dne 8. května 2016 v 9:15 hodin v naší modlitebně v Karlových Varech, Zahradní 33, za účasti synodního seniora naší církve bratra Daniela Ženatého, který nám poslouží zvěstí Božího slova. Po bohoslužbách bude následovat rozhovor s bratrem synodním seniorem.

Velikonoční dopis 2016


velikonoce2016

Byl
 jsem
mrtev -
 a hle, živ jsem na věky věků.
Mám
klíče
 od
smrti
 i hrobu

Zjevení 1,18

Syndikovat obsah