Přeskočit navigaci.

Galerie - Page 2

16

Setkání synodní rady, regionální biskupky Greiner z Bayreuthu a dalších účastníků
dne 26. dubna 2018 ve sboru v Karlových Varech

17

Setkání našeho a partnerského sboru v Höchstädtu 1. října 2017.

19

28.2.2016 se uskutečnilo výroční shromáždění s volbou nového staršovstva a doprovodným programem byla přednáška br. Nedvěda o historii Karlových Varů.

21

Beseda s br. Bískem, který vydával ve Spojených státech krajanský
tisk a Jiřinou Rybáčkovou.

27

Tripartity Karlovy Vary 17-19.9.2010