Přeskočit navigaci.

Setkání synodní rady 26. dubna 2018

Setkání synodní rady, regionální biskupky Greiner z Bayreuthu a dalších účastníků
dne 26. dubna 2018 ve sboru v Karlových Varech