Přeskočit navigaci.

časopis Český Bratr

V současné době je umožněno sledovat a číst evangelický měsíčník Český Bratr také na internetu.
přístup na stránky je zde :  www.ceskybratr.cz

Kázání Květná neděle 1.4.2012

Čtení:        Lk 19,28-40
Text kázání: Iz 50,4-9 (služebníkova poslušnost)


 
                                                                   Milé sestry a milí bratři,

Velikonoční dopis

Velikonoční dopis 2012

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech
                                                                                      +++

„Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši,

Ohlédnutí za týdnem manželství.... pár fotografií.....

Naši duchovní , kteří nás týdnem provázeli .......

Kázání 1.1.2012 - Pavel Klimeš

  1. Joz 1,1-9 (nebojte se)  JOZUE

    Milé sestry a milí bratři,
    scházíme se dnes, kdy je neděle a ještě Nový rok, abychom poděkovali Pánu Bohu za to, že nás dovedl až do tohoto pomyslného rozhraní našich životů, odkud jakoby vidíme jak z rozhledny na obě strany. Na té straně, odkud přicházíme, je jasno, na té druhé dosud zcela zataženo. A právě tam s Boží pomocí a požehnáním chceme vyrazit.

Kázání z 22.1. - Pavel Klimeš

2Kr 5,15-19a (země zaslíbená v nás)

    Milé sestry a milí bratři,

    když jsem před týdnem skončil bohoslužby, dostal jsem otázku, jestli budu dnes o Naamánovi      pokračovat, že je to přece ještě dál. 

Kázání z 29.1 - Pavel Klimeš

A zde je pokřtěn i Ježíš, syn Boha živého. Ne proto, že i on byl plný hříchu, ale tímto způsobem je paradoxně namočen do našeho hříchu. Ztotožňuje se s lidským údělem a nese ho spolu s námi. Jordán je vskutku jiná řeka. Ne, taková řeke neteče kdesi v Sýrii či kdekoliv jinde.

Uzdravený Naamán vystupuje jako jiný člověk. Byl-li dříve namyšlený a zpupný, přichází nyní prorokovi Elíšovi poděkovat. Ale není to poděkování jenom za to, že mu bylo pomoženo. Naamán si odnáší mnohem víc.

Vánoční dopis 2011

Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)
(Izaiáš 7,14)

        Takto prorokoval prorok Izaiáš už v 8.století před Kristem. A tak věřil Boží lid, že se stane. Očekával narození takového dítěte.
       Uplynulo mnoho času a mnoho dětí se narodilo od té doby. Jen v jednom dítěti se naplnilo jméno, kterým ho označil prorok Izaiáš. Immanuel – Bůh je s námi. Byl to Ježíš, syn Marie a Josefa, narozený v judském městě Betlémě.

Syndikovat obsah