Přeskočit navigaci.

Kázání z 22.3. 2009

Kázání z 12.4. 2009

Základ našeho dnešního kázání jsou slova z Markova evangelia 16,1-8

SUSPIRIUM: Všemohoucí Bože, ty jsi učinil zázrak a vzkřísil našeho Pána Ježíše Krista a tak jsi daroval světu svou spásu. Prosíme tě: Dej, abychom dosáhli dokonalé svobody a pronikli tmou k věčnému životu. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne odvěků navěky.

Milé sestry, milí bratři !

vánoční dopis 2010

Povstaň, rozjasni se,
protože ti vzešlo světlo.
Syndikovat obsah