Přeskočit navigaci.

Kázání 1.1.2012 - Pavel Klimeš

  1. Joz 1,1-9 (nebojte se)  JOZUE

    Milé sestry a milí bratři,
    scházíme se dnes, kdy je neděle a ještě Nový rok, abychom poděkovali Pánu Bohu za to, že nás dovedl až do tohoto pomyslného rozhraní našich životů, odkud jakoby vidíme jak z rozhledny na obě strany. Na té straně, odkud přicházíme, je jasno, na té druhé dosud zcela zataženo. A právě tam s Boží pomocí a požehnáním chceme vyrazit.

Kázání z 22.1. - Pavel Klimeš

2Kr 5,15-19a (země zaslíbená v nás)

    Milé sestry a milí bratři,

    když jsem před týdnem skončil bohoslužby, dostal jsem otázku, jestli budu dnes o Naamánovi      pokračovat, že je to přece ještě dál. 

Kázání z 29.1 - Pavel Klimeš

A zde je pokřtěn i Ježíš, syn Boha živého. Ne proto, že i on byl plný hříchu, ale tímto způsobem je paradoxně namočen do našeho hříchu. Ztotožňuje se s lidským údělem a nese ho spolu s námi. Jordán je vskutku jiná řeka. Ne, taková řeke neteče kdesi v Sýrii či kdekoliv jinde.

Uzdravený Naamán vystupuje jako jiný člověk. Byl-li dříve namyšlený a zpupný, přichází nyní prorokovi Elíšovi poděkovat. Ale není to poděkování jenom za to, že mu bylo pomoženo. Naamán si odnáší mnohem víc.

Vánoční dopis 2011

Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)
(Izaiáš 7,14)

        Takto prorokoval prorok Izaiáš už v 8.století před Kristem. A tak věřil Boží lid, že se stane. Očekával narození takového dítěte.
       Uplynulo mnoho času a mnoho dětí se narodilo od té doby. Jen v jednom dítěti se naplnilo jméno, kterým ho označil prorok Izaiáš. Immanuel – Bůh je s námi. Byl to Ježíš, syn Marie a Josefa, narozený v judském městě Betlémě.

Jiří Zejfart - Vernisáž

vernisaz_logo

br. Jiřího Zejfarta v ČCE v Karlových Varech 30.5.2010.

Jiří Zejfart -  farář, malíř, teolog.

Jan Blažek - Kosovo náboženský nebo etický problém

Přednáška  kaplana České armády br. Jana Blažka v ČCE v KV na téma Kosovo.

MP3 poslech

Kázání z 8.2. 2009

Základ našeho dnešního kázání jsou slova z evangelia Matoušova 20,1-16a 1 "Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici.  2 Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.

Kázání z 22.2. 2009

Syndikovat obsah