Přeskočit navigaci.

Struktura Českobratrské církve evangelické

povšechný sbor – celá církev, která působí na území celé České republiky. V rámci tohoto území tvoří 13 seniorátních sborů (seniorátů), z nichž 12 je organizováno územně a 13.seniorát (ochranovský), je složen ze sborů Jednoty bratrské, jež se v něm shromáždily a připojily se k ČCE. V každém seniorátu je pak řada místních sborů.
Jedním z těchto sborů Českobratrské církve evangelické je i sbor v Karlových Varech, který náleží do Západočeského seniorátu se sídlem v Plzni.

V čele povšechného sboru (církve) je synodní rada, která sídlí v Praze. Je složena ze tří volených zástupců z řad duchovních: synodního seniora  a jeho dvou náměstků  a tří laických zástupců.  Jsou voleni synodem na dobu šesti let.

sbor_dum

Sbor v Karlových Varech sdružuje v současné době asi 640 členů z Karlových Varů a z okolí. V současné době ve sboru působí jako kazatel Martin T. Zikmund. Kurátorem sboru je  Lukáš Kolovrátek

Staršovstvo  karlovarského sboru 2022 - 2028

Jeho členy jsou:

Martin T. Zikmund, farář
Lukáš Kolovrátek, kurátor
Záviš Kulík, místokurátor
Miroslav Kovář, předseda ekonomické komise
Lubomír Kovář ml.
Evženie Dudlová
Luboš Macek
Jan Nedvěd
František Smetana
Jakub Šípek

starsovstvo22-28