Přeskočit navigaci.

Bohohoslužby advent 2018

Milí bratři a sestry,

přijměte pozvání k následujícím svátečním bohoslužbám

09.12.  – 9:15   druhá neděle adventní

16.12.  –  9:15  třetí neděle adventní: čtené bohoslužby

23. 12.  – 9:15  dětská besídka


24.12.  – 15.00  štědrovečerní bohoslužby

25.12.  – 9:15  Hod Boží vánoční, bohoslužby s večeří Páně 

30. 12.  – 9:15  první neděle po Vánocích

06.01.  – 9:15  Slavnost Zjevení Páně, zakončení vánočního období

Vánoční list 2o18

Milí členové a přátelé

karlovarského sboru,

ve známé Husově písni zpíváme a vyznáváme: Jezu Kriste, štědrý kněže, s Otcem, s Duchem jeden Bože, štědrost tvá jest naše zboží z tvé milosti. Protože je náš Pán tak štědrý, můžeme se radovat ze štědrých Vánoc. Tato štědrost spočívá nejen v hmotných dárcích a dobrém jídle, ale především v setkání.

Štěpán Zavřel

Ke stažení: 

1. Advent 2018 kázání

Ke stažení: 

Mt 5, 1-12 -Martin T. Zikmund

 Bratři a sestry, milí přátelé,

otevíráme kázání na hoře, které ale by mělo být spíše nazváno: vyučování na hoře. Je to jiný žánr než kázání, ostatně Písmo svaté samo říká, že Ježíš vystoupil na horu, učedníci k němu přistoupili a on je učil.

Neříká, že Ježíš kázal, říká, že Ježíš učil. Je to soustavný výklad životních postojů a životního stylu křesťana, Ježíšova učedníka.

Kázání 15.4.2018 - 1Pt:5,1-4 - P. Klimeš

Ke stažení: 

Kázání 8.4.2018 - Lk:24,13-35 - M. T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 25.3.2018 - Mk:11,1-11 - br. f. Brodský

Ke stažení: 
Syndikovat obsah