Přeskočit navigaci.

9. Biblická online 13. 4. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 11. 4. 2021 - Jan: 21, 1-14 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání - první neděle po Velikonocích 11. dubna 2021 - Martin T. Zikmund

Dnešní neděle má zvláštní latinský název: Quasimodogeniti, doslova to znamená:  „Jakoby novorozeňata“.
Je to podle vstupního slova z 1. Petrova 2,2: „jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste okusili, že Pán je dobrý.“  
Jakoby právě narozené děti…. Poslyšme k tomu dnešní evangelium:
Jan 21, 1 -14
Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského.
Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
Ježíš jim řekl: „Dítky, nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme."

8. Biblická online 6. 4. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 4.4. 2021 - Velikonoční neděle - Martin T. Zikmund

Velikonoční neděle 4. dubna L. P. 2021

Zdravím vás starokřesťanským pozdravem
Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal  z mrtvých!
německy Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
anglicky Christ is risen! Indeed, He is risen!
rusky Христос воскрес! Воистину воскрес!
staroslověnsky: Христóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!
latinsky: Christus resurrexit! Resurrexit vere!

Milé děti,

Vojtěch Kodet v jedné své knížce uvádí a vysvětluje jednu svou vzpomínku z dětství:

Syndikovat obsah