Přeskočit navigaci.
Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce...
 Bratři a sestry, milí přátelé, otevíráme kázání na hoře, které ale by mělo být spíše nazváno: vyučování na hoře. Je to jiný žánr než kázání, ostatně Písmo svaté samo říká, že Ježíš vystoupil na horu, učedníci k němu přistoupili a on je učil....
Jan  21,1-1,  káže br. farář  Pavel Klimeš
Čtení:        Lk 19,28-40 Text kázání: Iz 50,4-9 (služebníkova poslušnost)                         ...
A zde je pokřtěn i Ježíš, syn Boha živého. Ne proto, že i on byl plný hříchu, ale tímto způsobem je paradoxně namočen do našeho hříchu. Ztotožňuje se s lidským údělem a nese ho spolu s námi. Jordán je vskutku jiná řeka. Ne, taková řeke neteče kdesi...
2Kr 5,15-19a (země zaslíbená v nás)     Milé sestry a milí bratři,     když jsem před týdnem skončil bohoslužby, dostal jsem otázku, jestli budu dnes o Naamánovi      pokračovat, že je to přece ještě...
Joz 1,1-9 (nebojte se)  JOZUE     Milé sestry a milí bratři,     scházíme se dnes, kdy je neděle a ještě Nový rok, abychom poděkovali Pánu Bohu za to, že nás dovedl až do tohoto pomyslného rozhraní našich životů...
Základ našeho dnešního kázání jsou slova z Markova evangelia 16,1-8 SUSPIRIUM: Všemohoucí Bože, ty jsi učinil zázrak a vzkřísil našeho Pána Ježíše Krista a tak jsi daroval světu svou spásu. Prosíme tě: Dej, abychom dosáhli dokonalé svobody a...
Základ našeho dnešního kázání jsou slova z Janova evangelia 12,20-26 Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové.  21 Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: "Pane, rádi bychom...
Základ našeho dnešního kázání jsou slova z Markova evangelia 8,31-38 31 A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát.  32 A mluvil o tom otevřeně....