Přeskočit navigaci.

Českobratrská církev evangelická

    Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří do rodiny církví protestantských, která vyznává svou víru v Boha Otce a syna a Ducha svatého a snaží se žít podle Písma svatého, jak se jinak nazývá bible. Hlásí se k české i světové reformaci a spravuje se podle principů presbyterně synodních.

     V čele sboru na každém stupně stojí zvolení představitelé, volení jednak z řad kazatelů, jednak z řad laických členů církve. Volí je na každém stupni sbor delegátů, který se pravidelně jednou ročně schází (synod, konvent a sborové shromáždění).

cce_bw_logo