Přeskočit navigaci.

Vánoční dopis 2o17

Milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím v adventní době L. P. 2017

Přijměte pozvání k následujícím svátečním bohoslužbám

17.12. – 3. adventní neděle, dětská slavnost v 9.15

24.12. – 4. adventní neděle a Štědrý den se sv. večeří Páně 14.00

25. 12. – Hod Boží vánoční se sv. večeří Páně v 9.15

31.12 – 1. neděle po Vánocích, Starý rok v 9.15

Ke stažení: 

Instalace

Kázání 22.10.2017 - Lk:9, 28 - M. T. Zikmund

Ke stažení: 

Instalace

Milí přátelé, bratři a sestry, přijměte pozvání na instalační shromáždění nového karlovarského faráře

Martina T. Zikmunda

 

v neděli 24. září od 14.00 hod, které povede senior Západočeského seniorátu ČCE Miroslav Hamari.

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“
Evangelium podle Matouše 11, 28

 symbol2_small

 

Ke stažení: 

Kázání 25.6.2017 - Ž:37,5 - M. Satke

Ke stažení: 

Kázání 30.4.2017 - 1Moj:16,1-16 - J. Michnová

Ke stažení: 

Kázání 23.4.2017 - 1Sam:17 - br. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 14.4.2017 - Lk:23,39-49 - Velký Pátek - P. Klimeš

Ke stažení: 
Syndikovat obsah