Přeskočit navigaci.

Kázání

Kázání 17.11. 2019 - Galatským 5, 13 - Martin T. Zikmund

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

Ke stažení: 

Kázání 27.10. 2019 - Mk:10,17-22 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 12. 5. 2019 - Korea Soul - Youndong Presbyterian Church(연동교회) - Martin T. Zikmund

Kázání v Yundong Presbyterian Church v Soulu.

1. Advent 2018 kázání

Ke stažení: 

Mt 5, 1-12 -Martin T. Zikmund

 Bratři a sestry, milí přátelé,

otevíráme kázání na hoře, které ale by mělo být spíše nazváno: vyučování na hoře. Je to jiný žánr než kázání, ostatně Písmo svaté samo říká, že Ježíš vystoupil na horu, učedníci k němu přistoupili a on je učil.

Neříká, že Ježíš kázal, říká, že Ježíš učil. Je to soustavný výklad životních postojů a životního stylu křesťana, Ježíšova učedníka.

Kázání 14.4.2017 - Lk:23,39-49 - Velký Pátek - P. Klimeš

Ke stažení: 

Kázání 7.4.2013

Jan  21,1-1,  káže br. farář  Pavel Klimeš

Syndikovat obsah