Přeskočit navigaci.

5. neděle postní (Judica) M. T. Zikmund - 29. 3. 2020

Vstupní slovo:

Suď mne (Judica me), ó Bože, a zasaď se o mou při.
Nebo ty jsi Bůh mé síly. Proč jsi mne zapudil? Proč pro soužení [od] nepřítele v smutku mám ustavičně choditi?
Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš ve mně? Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu; [onť jest] hojné spasení tváři mé a Bůh můj. (z žalmu 43)

Evangelium:

Marek 14, 53- 72 Před Veleradou

Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží i starší a znalci Písma. Petr ho ale zpovzdálí následoval až dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně.

Poselství 22.3.

„Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: ´Hledejte mou tvář.´  Hospodine, tvář tvou hledám.“ Žalm 27, 8
„I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“
Jan 16, 22

Milí bratři a sestry v karlovarském a chodovském sboru,
Zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista.
Dnes – 22. března - je neděle „radosti“ (Laetare) – uprostřed postního období (4. neděle postní). Uvozuje ji vstupní slovo z poutního žalmu 122: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu“.

Ke stažení: 

Velikonoční dopis 2020

karlovarským a chodovským evangelickým křesťanům

„Stále upírám své oči k Hospodinu…“
Oculi mei semper ad Dominum (Žalm 25, 15a)

Milí přátelé, bratři a sestry, ve 3. neděli postní zvané „Oculi“ vás zdravíme apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Asi mnozí z nás jste už dříve přemýšleli nad tím, jak se celá naše globální civilizace někam valí a nikdo neví kam.  Rychlost, s jakou se dějí změny, odrážejí třeba komunikační technologie, anebo nesmírný pokrok medicíny. Přesto jsme dnes svědky pandemie, s níž ani nejstarší lidé nemají ve svém životě zkušenosti. Jako by se v desítkách zemí různých kontinentů zastavil život.

Kázání 8.3. 2020 - Mar: 12, 41-44 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 1.3. 2020 - Mar: 9, 14-29 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 23.2. 2020 - Mar: 5, 21-43 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 2.2. 2020 - Iz: 3, 1-9, 16-26 - Bauer

Ke stažení: 

Kázání 26.1. 2020 - Gen: 41, 38-45 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 
Syndikovat obsah