Přeskočit navigaci.

Kázání 12.7. 2020 - Lk: 17, 11-19 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 5.7. 2020 - Lk: 9, 1-6 - Martin T. Zikmund - Hus

Ke stažení: 

Kázání 28.6. 2020 - Lk: 10, 25 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 7.6. 2020 - Jan: 3, 1-8 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Neděle 10.5. 2020 Cantante - Martin T. Zikmund

Vstupní slovo (ze žalmu 98): Zpívej Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost.

Modlitba: Hospodine, Pane náš, dnes jsi nám daroval neděli Cantate (Zpívejte), a my přitom ještě nemůžeme být společně. Chceme ti ale dnes poděkovat za zpěvník, který máme k dispozici, za to, že se v písních před tvou tváří smíme spojit s tolika generacemi před námi, že smíme zpívat písně našich předků, a také písně dnešní a současné. Děkujeme ti nejen za jejich líbezné melodie, ale i jejich hluboká, povzbuzující a sladká slova, ze verše, které smíme nejen zpívat, ale i číst a přemýšlet o nich, vždyť zpěvník je naším průvodcem od křtu až do konce našeho pozemského putování, a vlastně ani jím nekončí, vždyť jednou se plně připojíme k nebeským zástupům, které stále zpívají před trůnem Beránkovým chvalozpěvy a dobrořečení.

Neděle 3. května L. P. 2020 - M. T. Zikmund - audio kázání

Předtočeno v sobotu 2. 5. 2020 v Karlovarském sboru.20200502_094437

Neděle 26. dubna L. P. 2020, Hospodinova milosrdenství

Vstupní slovo: Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.“  (Ž 33, 5b.6)

Syndikovat obsah