Přeskočit navigaci.

Kázání 21. 2. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 21. únor L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro 1. postní neděli:

Hospodin praví: Bude mě volat a já mu odpovím, v soužení s ním budu, ubráním ho a obdařím slávou. Žalm 91, 15

2. Biblická online 16. 2. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 14. 2. 2021 - Iz: 58, 1-9 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 14. 2. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 14. únor L. P. 2021


Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, která se nazývá masopustní.

Hospodine, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a
doveď mě k cíli. (Ž 31, 3b.4)

Kázání 7.2. 2021 - Mt: 21, 28-32 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 7.2. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 7. únor L. P. 2021

Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, neděli Devítník, tj.
deváté neděli před Velikonocemi.

Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kdo se ho bojí,
jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují
jeho smlouvu. (Ž 103, 17.18a)

Kázání 31.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 31. leden L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, poslední po Zjevení Páně:
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji. Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! (Ž 71, 8.23.1)
Milé děti a mládeži,
Dnes si něco řekneme o muži, který se věnoval chlapcům, kteří nikoho neměli.  
Svátek slaví 31. ledna a je to Ital Jan Bosco.
Je známý jako zakladatel salesiánů. Don Bosco, jak byl nazýván,  měl zvláštní talent na to, aby si ho mladí lidé oblíbili. Když si získal jejich srdce, uměl je citlivě doprovázet k dobrému životu. S velkou předvídavostí se snažil předcházet jejich slabostem a životním omylům. Považoval se více za jejich přítele než učitele.

Syndikovat obsah