Přeskočit navigaci.

Kázání 24.1. 2021 - Rut: 1, 1-19 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 24.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 24. leden L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, třetí po Zjevení Páně:
Chvalte Hospodina, všechny národy,
všichni lidé, chvalte ho zpěvem,
neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství.
Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.
(Žalm 117)

Milé děti a mládeži,
jednou si jeden černokněžník vymyslel hru, aby se pobavil. Vytvořil ďábelské zrcadlo, které mělo kouzelnou moc: Co bylo krásné a dobré, to se v něm zdálo ubohé a k ničemu, zatímco to, co bylo zlé a špatné, se zveličilo a ukázalo se to přitažlivé.
Černokněžník se se svým strašným zrcadlem vydal na cestu do všech končin světa. A všichni, kdo se do zrcadla podívali, zachvěli se. Každá věc se v něm jevila znetvořená a všechno bylo ošklivé.

Kázání 17.1. 2021 - Jan: 2, 1-11 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 17.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 17. leden L. P. 2021

Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, druhou po Zjevení Páně:
Hlahol Bohu celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

Kázání 10.1. 2021 - Řím: 12, 1-8 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 10.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 10. leden L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, první po Zjevení Páně:
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
Milé děti, dnes se zamyslíme nad tím, co to je oběť, anebo spíše: co to je obětavost. Jak se třeba obětavost projevuje? Někdy se mluví o tom, že obětavý je ten, kdo dá nějaké větší peníze do sbírky anebo aby někomu pomohl či podpořil nějakou dobrou věc. To určitě ano, to sedí. Ale zdaleka to není jediná možnost.

Poslyšte příběh:

Neděle 3. ledna L. P. 2021

Pozvedám se oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc má jest od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. (Ž 121, 1n)

Milé děti a mládeži, dám vám hádanku z Hobita. Poslouchejte:

Všechno žere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i ptáci; hryže kov i pláty z ocele, tvrdý kámen na prach semele; města rozvalí a krále skolí, vysokánské hory svrhne do údolí.

Co to asi je? Ano, je to čas. Plynutí času. Čas nevidíme, a přece je čas na nás vidět. Když se podíváme na svou fotku před třemi lety a pěti lety, vidíme velký rozdíl. Tehdy jsem chodil do první třídy, nyní do čtvrté, šesté nebo deváté. Někdo už je na střední škole. Čas sám není přímo vidět, ale když se podíváme třeba na vteřinovku na stopkách, tak si všimneme, jak rychle uhání.

My jsme vstoupili před pár dny do nového roku 2021.

Syndikovat obsah