Přeskočit navigaci.

Kázání 15. 11. 2020 (text)

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
(Matouš 5, 8)

Zdravím vás, bratři a sestry z karlovarského i chodovského sboru.
Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista
Dnes je neděle 15. listopadu L. P. 2020.

Poslyšme čtení pro tuto neděli, které je vzato z Evangelia podle Lukáše 10, 38-42. 

Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.
Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“
Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“

Kázání 8.11. 2020 - Mt: 8, 23-27 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Den reformace 31. 10. 2020 - M. T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 1. 11. 2020 - Zj: 7, 9-17 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 1. 11. 2020 (text)

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista
Zdravím vás, bratři a sestry z karlovarského i chodovského sboru.

Poslyšme biblický oddíl určený pro tuto neděli:


Zjevení Janovo 7:9-17

Kázání 20. neděle po Svaté Trojici, 25. říjen L. P. 2020

Vstupní slovo:

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré
a co od tebe Hospodin žádá:
jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství
a pokorně chodil se svým Bohem.

Píseň Krásná je modrá obloha, etc.
https://soundcloud.com/ecirkev/1-j-crueger-a-p-pokorny-krasna?in=ecirkev...

Modlitba:
Všemohoucí Bože, Stvořiteli nebe i země, děkujeme ti, že jsi nás stvořil a na tento svět postavil, abychom ti radostně sloužili, tvé jméno oslavovali a chodili po cestách pravdy a spravedlnosti. Přiznáváme a vyznáváme, že často zapomínáme na toto své vysoké poslání. Tvého zákona si neumíme dost vážit a ačkoli neseme jako křesťané na sobě jméno Kristovo, nejsme mu právi. Odpusť nám to, prosíme, naprav nás, obměkči naše srdce, dej nám

Kázání 18.10. 2020

Modlitba: Pane Ježíši, ty jsi cestou, pravdou a životem, pastýřem ovcí a našimi dveřmi do nebeského domova, prosíme, abychom směli i v těchto dnech zakoušet tvou přítomnost, tvou účast na našich starostech, tvou útěchu a tvou pomoc. Děkujeme, že smíme svou naději postavit na Tobě. Amen.

První část: příběh (nejen pro děti)

Poslyšme osobní vzpomínku evangelického faráře Wilhelma Busche s názvem Odpuštění:

Na své mládí vzpomínám vždycky velice rád. Měli jsme ty nejlepší rodiče, kteří kdy žili. Právě proto, když si vzpomenu na některý nepěkný příběh, mne to ještě dnes bolí. Na druhé straně jsem se však v těchto chvílích učil svého otce doopravdy milovat.
 

Syndikovat obsah