Přeskočit navigaci.

vánoční dopis 2010

Povstaň, rozjasni se,
protože ti vzešlo světlo.
Hle, temnota přikrývá zemi,
ale nad tebou vzejde Hospodin
a ukáže se nad tebou jeho sláva.
Izaiáš 60,1-2

       Přichází zima a den se zkracuje. Světla jako by ubývalo. Ale člověk světlo potřebuje. Touží po něm a intenzivně mu schází.

       Bůh zná lidské potřeby. Ví, jak je světlo důležité. Čteme o tom už v prvních verších Bible.    

       Ale to světlo, které k člověku přichází v sychravých dnech adventu a jasně se rozzáří o Vánocích, je světlem trvalým, které se nemění zpět ve tmu, jako to světlo dne a noci.

       V adventu symbolicky zapalujeme každou neděli jednu svíčku na adventním věnci. Světla pomalu přibývá. A pak o Vánocích se rozzáří hvězda nad betlémským chlévem. „Nebo narodil se vám dnes spasitel, kterýž je Kristus Pán, v městě Davidově.“

Takto už před staletími tlumočili naši předkové v bibli kralické zprávu, která je dodnes určena všemu lidu. Je to zpráva o radosti, určená i pro nás. Tu radost předvídal už prorok Izaiáš, když nám zasliboval světlo a slávu Boží, která nás ozáří.

V adventu se Bůh přibližuje k člověku. Přichází. Vstupuje do tmy štědrovečerní noci a v Ježíši Kristu přichází ke každému z nás.

Proto povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo! Radujme se v tomto čase, zpívejme a jásejme! Amen.