Přeskočit navigaci.

Vánoční dopis 2019

Advent jako liturgické období má být nejen přípravou na Vánoce, ale i nejhlubší zásobárnou naší naděje

Detail z obrazu Matěje Zikmunda Vlákna podzimních přesvědčení

Detail z obrazu Matěje Zikmunda Vlákna podzimních přesvědčení

Křesťané mají oproti nevěřícím jednu velkou výhodu či výsadu. Ví totiž z Písma, že tento svět sice jednou pomine, ale přitom tím nenastane definitivní konec. Příchod Božího království ve své plnosti bude novým začátkem. Ti, kdo věří v Kristova zaslíbení, se nemusejí upínat jen k vnitrosvětským nadějím, i když i to je důležité, abychom měli vize pro tento svět.

Víru a naději by křesťané i uprostřed našich všednodenních zápasů měli křísit a opatrovat – zejména „v posledních časech“. Vždyť tušení konce naší globální civilizace je pociťováno všeobecně. Psychologové nově začínají mluvit o fenoménu „environmenálního žalu a ekologické úzkosti“, který vzbuzuje podvědomě strach z budoucnosti u mnoha lidí. Ale můžeme tu poukázat i na nedávné prohlášení jedenácti tisíc vědců ze 153 zemí světa, kteří na základě svých vědeckých poznatků volají na poplach a varují před zhroucením ekosystému. Problém podle nich spočívá v tom, že jednotlivé země světa reagují v redukci oxidu uhličitého a skleníkových plynů až  příliš pomalu.
Jsou jiná zla, jež mohou přijít. (...) Nám nepřísluší zvládnout všechny zvraty světa, jen udělat, co můžeme, pro dobro let, do nichž jsme
postaveni, vykořeňovat zlo na polích, která známe, aby ti, kdo přijdou po nás, mohli obdělávat čistou zemi. Jaké počasí budou mít, o tom
my nerozhodneme. Tak vyjádřil naše časově vymezené poslání ve svém třetím díle Pána prstenů britský spisovatel John Ronald Reuel Tolkien.


Krize jako příležitost

Svět je otřásán, zbavován falešných iluzí, ale třeba právě to je nová šance, jak dál. Křesťané Nového zákona ví, že lhůta je krátká, ale přesto či právě proto mají o to radostněji, svědomitěji a odpovědněji konat své poslání. Ostatně všechny spisy Nového zákona jsou psány v „eschatologickém spěchu“, tedy u vědomí, že není času nazbyt, že se blíží návrat Krista Krále.

Krize je vždycky příležitostí k obratu. Podle Písma jsou jen dvě možnosti, jak na varovné signály zareagovat, buď činit pokání anebo znamení času ignorovat. Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla (Řím 13, 11-12). Mimochodem právě tento biblický úryvek z epištoly Římanům hrál zásadní roli při obrácení velkého křesťanského myslitele, někdejšího pohanského filosofa, Aurelia Augustina (354-430).

Připravovat budoucnost

Výše zmíněná slova apoštola Pavla nám ukazují jiný pohled na blížící se konec té podoby světa, v níž žijeme. Noc pokročila, den se přiblížil. Směřujeme ke světlu, a ze světla máme proto žít, do světla se dívat, nenechat se demoralizovat skutky tmy, kterých je žel vždy dost a dost. Vždyť budoucnost nepatří tmě, ale světlu. Nejen v adventu a o Vánocích máme proto hledět na Krista, který je světlem světa a jeho největší nadějí.

Advent je příležitostí k přehodnocení našeho života a nové radosti z víry. Obdařeni zbrojí světla smíme také v drobných mincích lásky přetvářet své okolí, a tím poukazovat na pravdu, krásu a dobro, které tento svět přesahují. Budoucnosti se nebát, ale naopak jí směle připravovat. To může každý křesťan, den co den, lásky přece není nikdy dost.

Tento postoj pěkně propracoval ve své do češtiny nedávno přeložené knížce Když je svět na cestě ke zkáze (CDK 2019) francouzskýfilosof, spisovatel a konvertita ke křesťanství Fabrice Hadjadj, mimochodem sám otec osmi dětí: I kdyby měla země zítra zaniknout, křesťan dnes stejně bude dál přijímat děti, učit je číst, psát a počítat, tančit s chudými, svědčit před mocnými (a snad i více a lépe), protože tyto věci nejsou jen načas a nepotřebují, aby je někdo ocenil hned zítra, ale jsou pro věčný život a pro poslední soud.

Přejeme Vám všem, aby Kristovo světlo prosvítilo Vaše životy, životy Vašich rodin a blízkých, a dodalo naději do dní příštích. Přijměte pozvání na naše bohoslužebná shromáždění (není-li stanoveno jinak, začínají v 9. 15) a pozvěte i své příbuzné či známé. Nemůžete-li přijít, lze některá kázání sledovat i na sborovém webu (viz níže). 

Požehnaný čas Adventu a Vánoc, jakož i nový rok 2020!

Martin T. Zikmund       Miroslav Kovář

evangelický farář    kurátor

Ke stažení: