Přeskočit navigaci.

Kázání 2. 4. 2021 - Velký pátek - Martin T. Zikmund

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil, daleko spása má, ač o pomoc volám (Ž 2,2)

Izajáš 53, 4-9
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.

Milí přátelé, bratři a sestry,

Kázání 28. 3. 2021 - Květná neděle - Martin T. Zikmund

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. (Ž 22, 2)

Milé děti,
Slyšeli jste „pohádku“ o zvířatech, kterým omrzel život na domácím dvorku a vydala se do světa? Před třemi roky se taková pohádka stala skutečností nedaleko odsud. Z dálnice D6 u Nového Sedla volal policistům překvapený řidič, který na autostrádě potkal kozu, koně a osla.
„Domácí zvěř se pohybovala po D6 u hřbitova v katastru Nové Sedlo, ve směru na Karlovy Vary. Na místo vyjela loketská policejní hlídka, která zjistila, že po dálnici pobíhají kůň, osel a koza,“ popsala situaci  policejní mluvčí.
Na pomoc loketským policistům dorazili i kolegové z Chodova a Horního Slavkova. Zavolali i pracovníky záchranné a odchytové služby pro zvířata. Společně se jim podařilo trojici polapit. A po půlnoci byla dálnice už zase plně průjezdná. Zkrátka zvířata se vydala na špacír.

Velikonoční dopis 2021

Ke stažení: 

7. Biblická online 23. 3. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 21. 3. 2021 - Martin T. Zikmund

Dnes je pátá neděle postní, 21. března L. P. 2021

Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem. Tys přece moje záštita. (Ž 43, 1n)

Milé děti, mládeži, i vy dospělí,
víte, co je to konfirmace? K té se připravují zpravidla 13 letí, 14 letí nebo 15 letí, ale vlastně to může být i později a někdy je to později i lepší, neboť konfirmandi jsou zralejší, vnitřně připravenější.

Kázání 21. 3. 2021 - Job: 19, 23-27 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

6. Biblická online 16. 3. 2021 - záznam

Ke stažení: 
Syndikovat obsah