Přeskočit navigaci.

7. Biblická online 23. 3. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 21. 3. 2021 - Martin T. Zikmund

Dnes je pátá neděle postní, 21. března L. P. 2021

Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem. Tys přece moje záštita. (Ž 43, 1n)

Milé děti, mládeži, i vy dospělí,
víte, co je to konfirmace? K té se připravují zpravidla 13 letí, 14 letí nebo 15 letí, ale vlastně to může být i později a někdy je to později i lepší, neboť konfirmandi jsou zralejší, vnitřně připravenější.

Kázání 21. 3. 2021 - Job: 19, 23-27 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

6. Biblická online 16. 3. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 14. 3. 2021 - Jan 12: 20-24 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 14. 3. 2021 - Martin T. Zikmund

Dnes je čtvrtá neděle postní, 14. března L. P. 2021

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu (Ž 122).

5. Biblická online 8. 3. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 7. 3. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme třetí neděli postní, 7. března L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli:
SVÉ OČI STÁLE UPÍRÁM K HOSPODINU… Žalm 25, 15a

Milé děti a mládeži, ale i Vy dospělí
Dnešní postní neděle se nazývá OCULI, „oči“.  OCULUS znamená latinsky oko, OCULI, oči.
Ta naše neděle je tak nazvána podle toho žalmového slova: „své oči stále upírám k Hospodinu“
Záleží totiž na tom nejen jak dobře vidíme - když vidíme hůř, nosíme brýle - ale i jak se díváme a na co se díváme. Co chceme vidět a co nechceme vidět. To, na co se díváme, určuje i nás samé.
Křesťanská víra nás učí, abychom se dívali na skutečnost kolem nás jakoby Božíma očima, abychom viděli člověka, kterému můžeme pomoci, kterého můžeme potěšit, ale také abychom viděli to všechno krásné, dobré a ušlechtilé, co nás obklopuje a co nás utváří a co pochází od Pána Boha. Je to prosté.

Syndikovat obsah