Přeskočit navigaci.

Kázání 17.1. 2021 - Jan: 2, 1-11 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 17.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 17. leden L. P. 2021

Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, druhou po Zjevení Páně:
Hlahol Bohu celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

Kázání 10.1. 2021 - Řím: 12, 1-8 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 10.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 10. leden L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, první po Zjevení Páně:
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
Milé děti, dnes se zamyslíme nad tím, co to je oběť, anebo spíše: co to je obětavost. Jak se třeba obětavost projevuje? Někdy se mluví o tom, že obětavý je ten, kdo dá nějaké větší peníze do sbírky anebo aby někomu pomohl či podpořil nějakou dobrou věc. To určitě ano, to sedí. Ale zdaleka to není jediná možnost.

Poslyšte příběh:

Neděle 3. ledna L. P. 2021

Pozvedám se oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc má jest od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. (Ž 121, 1n)

Milé děti a mládeži, dám vám hádanku z Hobita. Poslouchejte:

Všechno žere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i ptáci; hryže kov i pláty z ocele, tvrdý kámen na prach semele; města rozvalí a krále skolí, vysokánské hory svrhne do údolí.

Co to asi je? Ano, je to čas. Plynutí času. Čas nevidíme, a přece je čas na nás vidět. Když se podíváme na svou fotku před třemi lety a pěti lety, vidíme velký rozdíl. Tehdy jsem chodil do první třídy, nyní do čtvrté, šesté nebo deváté. Někdo už je na střední škole. Čas sám není přímo vidět, ale když se podíváme třeba na vteřinovku na stopkách, tak si všimneme, jak rychle uhání.

My jsme vstoupili před pár dny do nového roku 2021.

Kázání 27.12. 2020 - Lk: 2, 25-40 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Vánoční pozdrav

PF2021

 

Zdravím Vás srdečně na Štědrý den. Podobně jako o Velikonocích, se ani letos o Vánocích v naší modlitebně/kostele nesejdeme.
Tak jsme nakonec rozhodli spolu s karlovarskými a chodovskými presbytery vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Budeme Vás informovat, až se situace změní. Naše víra nám pomáhá projít i těžšími časy.

 

"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila".  (Jan 1, 5)

"Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno.
Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou"
(Nehemjáš 8, 10)

Syndikovat obsah