Přeskočit navigaci.

Kázání 1. 11. 2020 - Zj: 7, 9-17 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 1. 11. 2020 (text)

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista
Zdravím vás, bratři a sestry z karlovarského i chodovského sboru.

Poslyšme biblický oddíl určený pro tuto neděli:


Zjevení Janovo 7:9-17

Kázání 20. neděle po Svaté Trojici, 25. říjen L. P. 2020

Vstupní slovo:

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré
a co od tebe Hospodin žádá:
jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství
a pokorně chodil se svým Bohem.

Píseň Krásná je modrá obloha, etc.
https://soundcloud.com/ecirkev/1-j-crueger-a-p-pokorny-krasna?in=ecirkev...

Modlitba:
Všemohoucí Bože, Stvořiteli nebe i země, děkujeme ti, že jsi nás stvořil a na tento svět postavil, abychom ti radostně sloužili, tvé jméno oslavovali a chodili po cestách pravdy a spravedlnosti. Přiznáváme a vyznáváme, že často zapomínáme na toto své vysoké poslání. Tvého zákona si neumíme dost vážit a ačkoli neseme jako křesťané na sobě jméno Kristovo, nejsme mu právi. Odpusť nám to, prosíme, naprav nás, obměkči naše srdce, dej nám

Kázání 18.10. 2020

Modlitba: Pane Ježíši, ty jsi cestou, pravdou a životem, pastýřem ovcí a našimi dveřmi do nebeského domova, prosíme, abychom směli i v těchto dnech zakoušet tvou přítomnost, tvou účast na našich starostech, tvou útěchu a tvou pomoc. Děkujeme, že smíme svou naději postavit na Tobě. Amen.

První část: příběh (nejen pro děti)

Poslyšme osobní vzpomínku evangelického faráře Wilhelma Busche s názvem Odpuštění:

Na své mládí vzpomínám vždycky velice rád. Měli jsme ty nejlepší rodiče, kteří kdy žili. Právě proto, když si vzpomenu na některý nepěkný příběh, mne to ještě dnes bolí. Na druhé straně jsem se však v těchto chvílích učil svého otce doopravdy milovat.
 

Kázání 11.10. 2020 - Kol: 2, 1-15 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 20.9. 2020 - Žalm: 46

Ke stažení: 

Evangelický Audio Archiv

Milé sestry a bratři,

jak už asi vítena jaře byl spuštěn evangelický audioarchiv. Nová konečná adresa celého archivu je
https://soundcloud.com/ecirkev

Součástí archivu jsou i pravidelné biblické úvahy, každou středu na adrese
https://www.e-cirkev.cz/slovo

Vybrané nahrávky k poslechu jsou také na platformě Spotify

Archiv lze nalézt i v Apple Podcast

Kázání 6.9. 2020 - Kol: 1, 14-24 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 
Syndikovat obsah