Přeskočit navigaci.

Neděle 3. ledna L. P. 2021

Pozvedám se oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc má jest od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. (Ž 121, 1n)

Milé děti a mládeži, dám vám hádanku z Hobita. Poslouchejte:

Všechno žere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i ptáci; hryže kov i pláty z ocele, tvrdý kámen na prach semele; města rozvalí a krále skolí, vysokánské hory svrhne do údolí.

Co to asi je? Ano, je to čas. Plynutí času. Čas nevidíme, a přece je čas na nás vidět. Když se podíváme na svou fotku před třemi lety a pěti lety, vidíme velký rozdíl. Tehdy jsem chodil do první třídy, nyní do čtvrté, šesté nebo deváté. Někdo už je na střední škole. Čas sám není přímo vidět, ale když se podíváme třeba na vteřinovku na stopkách, tak si všimneme, jak rychle uhání.

My jsme vstoupili před pár dny do nového roku 2021.

Kázání 27.12. 2020 - Lk: 2, 25-40 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Vánoční pozdrav

PF2021

 

Zdravím Vás srdečně na Štědrý den. Podobně jako o Velikonocích, se ani letos o Vánocích v naší modlitebně/kostele nesejdeme.
Tak jsme nakonec rozhodli spolu s karlovarskými a chodovskými presbytery vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Budeme Vás informovat, až se situace změní. Naše víra nám pomáhá projít i těžšími časy.

 

"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila".  (Jan 1, 5)

"Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno.
Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou"
(Nehemjáš 8, 10)

Kázání 24.12. 2020 (text) - Martin T. Zikmund

Milí bratři a sestry, děti, mládež karlovarského a chodovského sboru, zdravím Vás při letošních Vánocích L. P. 2020.
Děkuji, že Vás mám, že můžeme na sebe vzájemně myslet, když doba není příznivá našemu vzájemného setkání, stisku rukou, společnému zpěvu a sdílení. Jsme na cestě, a zrovna se nacházíme v tunelu. Modleme se, abychom brzy zahlédli světlo na konci tunelu. Však Vánoce k tomu mají co říct, Bohu díky.

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Milé děti, slavíme Vánoce. Vánoce jsou radostné. Pán Bůh nám daroval Jezulátko, dítě, Spasitele světa. To byl největší dar, který nám mohl dát. Dar z lásky k nám, protože nás všechny má rád. Proto na Vánoce
přinesli podle pověsti králové i pastýři do Betléma dárky, proto se i jeden druhého učíme obdarovávat, i když jde třeba jen o maličkosti. Důležité je, že nám na druhých záleží.

Kázání 24.12. 2020 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 13.12. 2020 - Lk: 1, 67-79 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 
Syndikovat obsah