Přeskočit navigaci.

Kázání 21. 2. 2021 - Jan: 13, 1-20 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 21. 2. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 21. únor L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro 1. postní neděli:

Hospodin praví: Bude mě volat a já mu odpovím, v soužení s ním budu, ubráním ho a obdařím slávou. Žalm 91, 15

2. Biblická online 16. 2. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 14. 2. 2021 - Iz: 58, 1-9 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 14. 2. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 14. únor L. P. 2021


Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, která se nazývá masopustní.

Hospodine, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a
doveď mě k cíli. (Ž 31, 3b.4)

Kázání 7.2. 2021 - Mt: 21, 28-32 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 7.2. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 7. únor L. P. 2021

Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, neděli Devítník, tj.
deváté neděli před Velikonocemi.

Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kdo se ho bojí,
jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují
jeho smlouvu. (Ž 103, 17.18a)

Syndikovat obsah