Přeskočit navigaci.

Kázání 14. 2. 2021 - Iz: 58, 1-9 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 14. 2. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 14. únor L. P. 2021


Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, která se nazývá masopustní.

Hospodine, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a
doveď mě k cíli. (Ž 31, 3b.4)

Kázání 7.2. 2021 - Mt: 21, 28-32 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 7.2. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 7. únor L. P. 2021

Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, neděli Devítník, tj.
deváté neděli před Velikonocemi.

Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kdo se ho bojí,
jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují
jeho smlouvu. (Ž 103, 17.18a)

Kázání 31.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 31. leden L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, poslední po Zjevení Páně:
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji. Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! (Ž 71, 8.23.1)
Milé děti a mládeži,
Dnes si něco řekneme o muži, který se věnoval chlapcům, kteří nikoho neměli.  
Svátek slaví 31. ledna a je to Ital Jan Bosco.
Je známý jako zakladatel salesiánů. Don Bosco, jak byl nazýván,  měl zvláštní talent na to, aby si ho mladí lidé oblíbili. Když si získal jejich srdce, uměl je citlivě doprovázet k dobrému životu. S velkou předvídavostí se snažil předcházet jejich slabostem a životním omylům. Považoval se více za jejich přítele než učitele.

Kázání 24.1. 2021 - Rut: 1, 1-19 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 24.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 24. leden L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, třetí po Zjevení Páně:
Chvalte Hospodina, všechny národy,
všichni lidé, chvalte ho zpěvem,
neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství.
Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.
(Žalm 117)

Milé děti a mládeži,
jednou si jeden černokněžník vymyslel hru, aby se pobavil. Vytvořil ďábelské zrcadlo, které mělo kouzelnou moc: Co bylo krásné a dobré, to se v něm zdálo ubohé a k ničemu, zatímco to, co bylo zlé a špatné, se zveličilo a ukázalo se to přitažlivé.
Černokněžník se se svým strašným zrcadlem vydal na cestu do všech končin světa. A všichni, kdo se do zrcadla podívali, zachvěli se. Každá věc se v něm jevila znetvořená a všechno bylo ošklivé.

Syndikovat obsah