Přeskočit navigaci.

Kázání 11. 4. 2021 - Jan: 21, 1-14 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání - první neděle po Velikonocích 11. dubna 2021 - Martin T. Zikmund

Dnešní neděle má zvláštní latinský název: Quasimodogeniti, doslova to znamená:  „Jakoby novorozeňata“.
Je to podle vstupního slova z 1. Petrova 2,2: „jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste okusili, že Pán je dobrý.“  
Jakoby právě narozené děti…. Poslyšme k tomu dnešní evangelium:
Jan 21, 1 -14
Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského.
Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
Ježíš jim řekl: „Dítky, nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme."

8. Biblická online 6. 4. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 4.4. 2021 - Velikonoční neděle - Martin T. Zikmund

Velikonoční neděle 4. dubna L. P. 2021

Zdravím vás starokřesťanským pozdravem
Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal  z mrtvých!
německy Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
anglicky Christ is risen! Indeed, He is risen!
rusky Христос воскрес! Воистину воскрес!
staroslověnsky: Христóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!
latinsky: Christus resurrexit! Resurrexit vere!

Milé děti,

Vojtěch Kodet v jedné své knížce uvádí a vysvětluje jednu svou vzpomínku z dětství:

Kázání 2. 4. 2021 - Velký pátek - Martin T. Zikmund

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil, daleko spása má, ač o pomoc volám (Ž 2,2)

Izajáš 53, 4-9
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.

Milí přátelé, bratři a sestry,

Kázání 28. 3. 2021 - Květná neděle - Martin T. Zikmund

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. (Ž 22, 2)

Milé děti,
Slyšeli jste „pohádku“ o zvířatech, kterým omrzel život na domácím dvorku a vydala se do světa? Před třemi roky se taková pohádka stala skutečností nedaleko odsud. Z dálnice D6 u Nového Sedla volal policistům překvapený řidič, který na autostrádě potkal kozu, koně a osla.
„Domácí zvěř se pohybovala po D6 u hřbitova v katastru Nové Sedlo, ve směru na Karlovy Vary. Na místo vyjela loketská policejní hlídka, která zjistila, že po dálnici pobíhají kůň, osel a koza,“ popsala situaci  policejní mluvčí.
Na pomoc loketským policistům dorazili i kolegové z Chodova a Horního Slavkova. Zavolali i pracovníky záchranné a odchytové služby pro zvířata. Společně se jim podařilo trojici polapit. A po půlnoci byla dálnice už zase plně průjezdná. Zkrátka zvířata se vydala na špacír.

Syndikovat obsah