Přeskočit navigaci.

Kázání 14. 3. 2021 - Martin T. Zikmund

Dnes je čtvrtá neděle postní, 14. března L. P. 2021

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu (Ž 122).

5. Biblická online 8. 3. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 7. 3. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme třetí neděli postní, 7. března L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli:
SVÉ OČI STÁLE UPÍRÁM K HOSPODINU… Žalm 25, 15a

Milé děti a mládeži, ale i Vy dospělí
Dnešní postní neděle se nazývá OCULI, „oči“.  OCULUS znamená latinsky oko, OCULI, oči.
Ta naše neděle je tak nazvána podle toho žalmového slova: „své oči stále upírám k Hospodinu“
Záleží totiž na tom nejen jak dobře vidíme - když vidíme hůř, nosíme brýle - ale i jak se díváme a na co se díváme. Co chceme vidět a co nechceme vidět. To, na co se díváme, určuje i nás samé.
Křesťanská víra nás učí, abychom se dívali na skutečnost kolem nás jakoby Božíma očima, abychom viděli člověka, kterému můžeme pomoci, kterého můžeme potěšit, ale také abychom viděli to všechno krásné, dobré a ušlechtilé, co nás obklopuje a co nás utváří a co pochází od Pána Boha. Je to prosté.

Kázání 7. 3. 2021 - Ef: 5: 1,2,8,9 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

4. Biblická online 2. 3. 2021 - záznam

Ke stažení: 

Kázání 28. 2. 2021 - Iz: 5, 1-7 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 28. 2. 2021

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 28. února L. P. 2021

Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, druhou v postním
období, která je nazvána latinským slovem reminiscere (rozpomeň
se) podle slova žalmu 25,6:

ROZPOMEŇ
SE NA SLITOVÁNÍ SVÁ, HOSPODINE, A NA MILOSRDENSTVÍ SVÁ, KTERÁŽ
JSOU OD VĚKŮ. AMEN.

3. Biblická online 23. 2. 2021 - záznam

Ke stažení: 
Syndikovat obsah