Přeskočit navigaci.

Kázání 31.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 31. leden L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, poslední po Zjevení Páně:
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji. Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! (Ž 71, 8.23.1)
Milé děti a mládeži,
Dnes si něco řekneme o muži, který se věnoval chlapcům, kteří nikoho neměli.  
Svátek slaví 31. ledna a je to Ital Jan Bosco.
Je známý jako zakladatel salesiánů. Don Bosco, jak byl nazýván,  měl zvláštní talent na to, aby si ho mladí lidé oblíbili. Když si získal jejich srdce, uměl je citlivě doprovázet k dobrému životu. S velkou předvídavostí se snažil předcházet jejich slabostem a životním omylům. Považoval se více za jejich přítele než učitele.

Kázání 24.1. 2021 - Rut: 1, 1-19 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 24.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 24. leden L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, třetí po Zjevení Páně:
Chvalte Hospodina, všechny národy,
všichni lidé, chvalte ho zpěvem,
neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství.
Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.
(Žalm 117)

Milé děti a mládeži,
jednou si jeden černokněžník vymyslel hru, aby se pobavil. Vytvořil ďábelské zrcadlo, které mělo kouzelnou moc: Co bylo krásné a dobré, to se v něm zdálo ubohé a k ničemu, zatímco to, co bylo zlé a špatné, se zveličilo a ukázalo se to přitažlivé.
Černokněžník se se svým strašným zrcadlem vydal na cestu do všech končin světa. A všichni, kdo se do zrcadla podívali, zachvěli se. Každá věc se v něm jevila znetvořená a všechno bylo ošklivé.

Kázání 17.1. 2021 - Jan: 2, 1-11 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 17.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 17. leden L. P. 2021

Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, druhou po Zjevení Páně:
Hlahol Bohu celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

Kázání 10.1. 2021 - Řím: 12, 1-8 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 10.1. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 10. leden L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, první po Zjevení Páně:
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
Milé děti, dnes se zamyslíme nad tím, co to je oběť, anebo spíše: co to je obětavost. Jak se třeba obětavost projevuje? Někdy se mluví o tom, že obětavý je ten, kdo dá nějaké větší peníze do sbírky anebo aby někomu pomohl či podpořil nějakou dobrou věc. To určitě ano, to sedí. Ale zdaleka to není jediná možnost.

Poslyšte příběh:

Syndikovat obsah